Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

Maaike van Groenestyn werkt bij Spot 46 in Den Haag. Spot 46 is een centrum voor informatie en advies voor mensen die in de prostitutie werken. Op woensdag 29 april geeft zij een lezing op de ELTE over prostitutie en mensenhandel in Nederland. Zij zal vertellen over wat zij in haar werk precies doet, hoe prostitutie in Nederland is geregeld en welke hulp slachtoffers van mensenhandel krijgen. Na de lezing beantwoordt zij graag alle vragen over deze onderwerpen.

Wim Vandenbussche, a Vrije Universiteit Brussel (VUB) nyelvészet professzora tart vendégelőadást a szerdai Elck syn waerom sorozat keretében. A holland nyelvű előadás címe:

Op wandel in de lange negentiende eeuw:  20 jaar onderzoek naar 'vergeten' hoofdstukken van de Nederlandse taalgeschiedenis.

Gastlezing_Wim_VandenbusscheWim Vandenbussche, a Vrije Universiteit Brussel (VUB) nyelvészet professzora tart vendégelőadást. A holland nyelvű előadás címe:

Van swaffelaar tot tentsletje:  nieuwe woorden in het Nederlands.

Április 15-19. között Prof. Vincent van Heuven a Leideni Egyetem (Universiteit Leiden) fonetika professzora, a Holland Tudományos Akadémia tagja (KNAW) tart előadássorozatot az ELTE Néderlandisztika tanszékén. Az előadások holland nyelven folynak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részletes program holland nyelven:

 

Het programma bestaat uit acht colleges op opeenvolgende dagen. Ieder college duurt 90 minuten (inclusief korte pauze). Het eerste en het laatste college staan enigszins los van de andere (en zullen waarschijnlijk door een kleiner aantal deelnemers worden bezocht). Alle teksten en audiovisuals (geluidsdemonstraties, power point slides) worden digitaal beschikbaar gesteld. Hoofdstukverwij-zingen zijn naar refer to Rietveld & van Heuven (2001) – wordt digitaal beschikbaar gesteld. 

  • 15-4 middag: Eenheden in taal en spraak; versprekingen 
  • 16-4 ochtend: Bouw en werking van de spraakorganen; Articulatorische be-schrijving van klinkers en medeklinkers van het Nederlands (en vergeleken met het Hongaars)
  • 16-4 middag:Inleiding akoestiek 1; golfvormen van klinkers en medeklinkers
  • 17-4 ochtend:Inleiding akoestiek 2; spectrale eigenschappen van klinkers en medeklinkers; bron-filter theorie; acoustische klinkerdiagram-men van het Nederlands, Hongaars en andere talen; spraak-synthese.
  • 17-4 middag: Speciaal college: forensische fonetiek 
  • 18-4 ochend:Perceptieve identificatie van klinkers in moedertaal en vreemde taal; uitspraakproblemen voorspellen op basis van taalvergelij-king; experiment over klinkeridentificatie door Hongaarse leer-ders van het Nederlands.
  • 18-4 middag: Klemtoon, accentuering, frasering en zinsmelidue in het Neder-lands en andere talen. Verschillen in zinsmelodie in Nederland en België (en in enkele Nederlandse dialecten)
  • 19-4 ochtend: Recente onwikkelingen in de uitspraak van het Nederlands in Nederland en België. Avant-garde Nederlands (Polderneder-lands). Bespreking resultaten experiment. Segmentatie, annotatie en temporele analyse van klinkers en medeklinkers met behulp van Praat spraakanalysesoftware. 

Az előadások részletes programja itt tölthető le (holland nyelven):

Az előadáshoz előkészítő anyagok itt tölthetők le (csak regisztrált felhasználók számára!):

 

Workshopcolleges Elck syn waerom
(NED-504, NEDD12-221, NEDD-311)
woensdag 16.00 -17.30, lokaal 112

Week 1: 13-02 Docenten vakgroep - Introductie

Week 2:
20-02 Agnes Sneller (Utrecht) - Moedertaal en Vaderland. Genderaspecten van taal en taalgebruik
Leesopdracht: Sneller, A. - Verbiest A (2002).: 'Taal in beweging'. In: Sneller en Verbiest Bij wijze van schrijven. Den Haag: Sdu, hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 4, p.1-13.
.
Week 3:
27-02 Judit Gera (ELTE) – De intrede van Multatuli in Hongarije. Een case-study van een Hongaarse cultuurbemiddelaar
Leesopdracht: Petra Broomans: 'Zichtbaar in de canon. Spelregels voor cultuurbemiddelaars'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde. 2013, Vol 128, Nr 3-4, pp. 256-275.

Week 4:
06-03 Gerrit Kiers (VIZITERV Consult Kft. Boedapest) - "Drowning in Europe"? Uitdagingen in het Nederlandse waterbeheer
Leesopdracht: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander ‘Samenwerken aan waterbeheer’. In Water. Bron van leven en ontwikkeling Cahier 1, 26 (2007). Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, pp. 68-77.

Week 5:
13-03 Ádám Nádasdy (ELTE) - A Grimm törvény: germán, alnémet, felnémet [De wet van Grimm: Germaans, Nederduits, Hoogduits] – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: Robins, R. H. 1999. A nyelvészet rövid története. Bp.: Osiris. 189-206. oldal

Week 6:
20-03 Tibor Pintér (ELTE) Amszterdam Orfeusza - Jan Pieterszoon Sweelinck és a korabarokk németalföldi billentyűs zene [De Orpheus van Amsterdam - Jan Pieterszoon Sweelinck en de vroegbarokke Nederlandse klaviermuziek] – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: Randall H. Tollefsen & Pieter Dirksen. ‘Sweelinck [Swelinck, Zwelinck, Sweeling, Sweelingh, Sweling, Swelingh], Jan Pieterszoon’. In: Oxford Music Online.

27-03 Geen les i.v.m. Paasvakantie

Week 7:
03-04 Júlia Tátrai (Museum voor Schone Kunsten Boedapest) Rembrandt Nachtwacht (újabb eredmények a történetéről) – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: P. Knevel: De kracht en de zenuwen van de Republiek. De schutterijen in Holland, 1580-1650. In: M. Carasso-Kok J. Levy-van Halm (red.): Schutters in Holland. De kracht en zenuwen van de stad. Uitgeverij Waanders - Zwolle. Frans Hals Museum. Haarlem. 1988. 37-51.

Week 8:
10-04 Réka Tóth (ELTE) Az antillák frankofón irodalma [Francofone literatuur van de Antillen] – Hongaarstalige lezing!
Leesopdracht: Tóth, Réka (2011) Az antillai frankofón irodalmak. In: Maár Judi A francia irodalom története. Eötvös Kiadó: Budapest. pp. 875-895.

Week 9:
17-04 Vincent van Heuven (Universiteit Leiden) Forensische taalwetenschap/fonetiek
Leesopdracht: Van den Heuven, H., Kraayeveld, H. (1997): Sprekend jezelf: een verslag van twee onderzoeken naar sprekerkenmerken. Gamma TTT tijdschrift voor taalwetenschap (6), p. 41-52.

Week 10:
24-04 Katalin Balogh (Hogeschool Lessius Antwerpen) Juridisch tolken: het project ’ImPLI - Improving Police and Legal Interpreting’
Leesopdracht: wordt later bekend gemaakt

01-05 Geen les i.v.m. feestdag

Week 11:
08-05 Luc van Doorslaer (Lessius - KU Leuven) - De relatie taal-vertaling-media in de Lage Landen
Leesopdracht: wordt later bekend gemaakt

Week 12:
15-05 Docenten vakgroep - Afsluit, evaluatie

Facebook