Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

De Multatuli-lezingen op de ELTE Universiteit dienen een wetenschappelijk beeld te geven van de Nederlandse taal en cultuur in het Hongaars.

Onze doelgroep is, naast de professoren en studenten van de vakgroep Nederlands, het uitgebreide wetenschappelijke publiek.

We zouden graag later onze collega’s, die in andere vakgroepen werken, willen uitnodigen om in onze lezingenreeks eveneens lezingen te geven in thema’s die in verband staan met de cultuur van de Lage Landen, Nederland en België.

Verder zullen er ook buitenlandse gastsprekers uitgenodigd worden.

De eerste Multatuli-lezing uit lezingenreeks vindt op 29 april 2010 om 18.00 plaats. Deze lezing zal over de roman Max Havelaar gaan, geschreven door Multatuli, één van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de negentiende eeuw.

Deze roman uit Nederlandse literaire canon, die precies 150 jaar geleden voor het eerst uitkwam in 1860, geniet in heel Europa bekendheid en werd in meer dan 40 talen vertaald.

Met de lezing herdenken wij deze datum en door de lezingenreeks naar Multatuli te vernoemen, eren wij de schrijver.

Ons plan is om elk jaar in april een Multatuli-lezing te houden en om de lezingthema’s in de toekomst uit te breiden met: De Nederlandse taal en literatuurgeschiedenis, specifieke nieuwe theorieën en ontwikkelingen in de moderne Nederlandstalige literatuur, Middeleeuwse en Renaissance literatuur en cultuur in de Lage Landen, vertaalwetenschappelijke en taalkundige kwesties.

Door de Multatuli-lezingenreeks te starten, hopen we de Nederlandse taal, cultuur en literatuur in contact te brengen met de andere verwante wetenschappelijke takken en eveneens inspiratie te geven voor gezamenlijke onderzoeken.

Het Writer-in-Residence Programma aan onze vakgroep is in 2004 door het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds in Amsterdam geïntroduceerd. In het kader van dit programma komt een Nederlandse auteur elk jaar voor zes weken naar Boedapest om colleges over zijn of haar eigen werk te geven aan de studenten Nederlands. Enige voorwaarde is dat het werk van de auteur naar het Hongaars vertaald moet zijn.

Zoeken

Facebook