Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

Néderlandisztikai irodalomtudomány
Az alprogram vezetője: Prof. Dr. Gera Judit

 

Jelentkezés: 2013. március 18 - április 16.

Doktori és Tudományszervezési Hivatal

Leadandó: holland nyelven megírt munkaterv (10-12 oldal) az alprogramvezetővel történt előzetes egyeztetés után.


1. A germanisztikai irodalomtudomány alprogramjaként működő néderlandisztikai irodalomtudomány keretében az alábbi szakterületeken lehet doktori tanulmányokat folytatni:


Dr. Réthelyi Orsolya adjunktus:
• Középkori és kora újkori kulturális kapcsolatok a németalföldi és magyar kultúrák között


Prof. Dr. Gera Judit, Dr. Törő Krisztina adjunktus:
• A 18 – 21. század holland illetve flamand irodalmának ideológiakritikai szempontú vizsgálata (gender szempontú és posztkoloniális megközelítések, kultúrák reprezentációja migráns és nem migráns szerzők műveiben)


Prof. Dr. Gera Judit, Dr. Réthelyi Orsolya adjunktus:
• Recepciókutatások: a holland nyelvű irodalom fogadtatása Magyarországon, a magyar irodalom fogadtatása Hollandiában és Belgiumban.


2. Az alprogramban résztvevő témavezetők és elérhetőségei:
Prof. Dr. Gera Judit, tanszékvezető
Munkahelyi telefon: (36 1) 411-6500/4314
Mobil.: 06 20 978 62 66
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ELTE BTK
1088 Budapest
Rákóczi út 5. I.em. 104.
Dr. Réthelyi Orsolya, adjunktus
Munkahelyi telefon: (36 1) 411 65 00/4209
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ELTE BTK
1088 Budapest
Rákóczi út 5. I.em. 103.
Dr. Törő Krisztina Noémi, adjunktus
Munkahelyi telefon: (36 1) 411-6500/4320
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ELTE BTK
1088 Budapest
Rákóczi út 5. I.em. 101.


3. Az alprogram témáinak rövid leírása:

  • Középkori és kora újkori kulturális kapcsolatok a németalföldi és magyar kultúrák között:


A középkori és kora újkori Németalföld irodalmában és kultúrtörténetében a magyar kultúrához, és a Habsburg dinasztiához való kapcsolódást érintő kutatások. A 16. században a közös uralkodóház olyan kapcsolódási pontokat eredményezett, amelynek vizsgálata, elsősorban a kulturális transzfer és imagológia eszköztárával számos kutatási lehetőséget nyújt. Ideológiakritikai (gender, posztkoloniális, posztkulturális kritika) vizsgálódások a 18 – 21. század
holland nyelvű migráns és nem migráns szerzők műveiben:

  • Modern holland nyelvű irodalom alkotásainak elemzése modern irodalomkritikai módszerekkel, melynek során az irodalom kulturális kontextusa, ideológiai beágyazottsága, a szerző stratégiai helyzete és a szövegek mindenkori szituáltsága kerül a középpontba. A szerző biográfiájának a művel összefüggő, arra kiható aspektusai. A posztkoloniális irodalomkritika a gyarmati témájú, és általában a transzkulturális jellegűirodalom vizsgálatát, míg a gender szempontú megközelítés mind a női írók műveinek, mind az irodalmi művekben megjelenített nőkép elemzését foglalja magában. Az ideológiakritika keretében továbbá a társadalmi osztálybeli, életkori, raciális és társadalmi nemi differenciák metszéspontjainak vizsgálatára fordítunk figyelmet.
  • Recepciókutatások:


A holland és flamand irodalom magyarországi recepciójának, valamint a magyar irodalom németalföldi recepciójának vizsgálata. Színházi szövegek és a multimediális recepció kérdései a 20. század első felében. Főbb témák: irodalmi fordítások elemzése, kulturális közvetítés, poliszisztéma, összehasonlító színháztörténet, modern medievalizmus. 


4. Idegen nyelven kínált doktori témák:
A holland nyelvű irodalom recepciója Magyarországon, a magyar irodalom recepciója Hollandiában és Flandriában. Hatások, érintkezési pontok, párhuzamok, különbségek. Műfordításkritika, kultúrák
találkozása. A poliszisztéma.

 

Témavezetők: Prof. Dr. Gera Judit, Dr. Réthelyi Orsolya, Dr. Törő Krisztina

 

A téma rövid leírása holland nyelven:
Receptie van de Nederlandstalige literatuur in Hongarije en de receptie van de Hongaarse literatuur in Nederland. Kwesties van invloed, overeenkomsten, parallellen, verschillen. Vertaalkritiek en de ontmoeting van culturen. Het polisysteem.


A néderlandisztikai irodalomtudomány alprogramra az alábbi feltételekkel lehet jelentkezni:

  • Néderlandisztika szakos MA diploma
  • A fenti témakörökbe illő kutatási program

Néderlandisztikából illetve medievisztikából a tanszékünkön végzettek közül a következők védték meg disszertációjukat:

Törő Krisztina (2005): Johan Huizinga magyarországi recepciója a két világháború között
Varga Orsolya (2008): Párhuzamos fordítórajzok. Fordításszeméletek Hollandiában és Magyarországon a huszadik század első felében
Tálasi Zsófia (2009): A holland ge- prefixum története
Réthelyi Orsolya (2010): Mary of Hungary in Court Context
Pécsi Emőke (2010): Más hangon. A másság (de)konstrukciója Carry van Bruggen prózájában
Nagy Roland (2011): Kölcsönszavak fonológiai integrációja a holland nyelvben

 

Az néderlandisztikai irodalomtudományi doktori képzés tanegységlistája letölthető:

Facebook