Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: NED-142

Titel vak: Kultúrtörténet 2.
Docent: Dr. Krisztina Noémi Törő
Voertaal: Hongaars
Opleidingsfase: (bijv. BA1, 1ste en 2de semester)
Onderwijsvorm: (werkcollege/hoorcollege/zelfstandige literatuurstudie)
Aantal lesuren per week:
Studiepunten:

Leerdoelen
A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a németalföldi történelem legfontosabb eseményeivel, személyiségeivel, összefüggéseivel.

Beschrijving
Az előadások a terület végleges szétválásától kezdve a legújabb korig mutatják be a németalföldi történelmet, európai és világtörténelmi kontextusba helyezve. A fő hangsúlyok a partikularizmus és az egységesítési törekvések ellentétére, az önkormányzatiságra, az északi és déli állam fejlődésének sajátosságaira, a társadalom és gazdaság összefüggéseire esnek.
A tárgyalt időszak fontos kulturális és művészeti jellegzetességei is szóba kerülnek.

Evaluatie
A hallgatók rövid kultúrtörténeti vagy aktuális témájú beszámolókat tartanak.
Az előadássorozat másfél órás írásbeli vizsgával zárul (vizsgaidőszakban). A vizsga sikeres teljesítéséhez mind az előadás, mind a szakirodalom alapos ismerete, mind pedig egy kiselőadás megtartása szükséges.

Criteria voor een testimonium
Max. 3 hiányzás, kiselőadás és vizsga. A minoros hallgatók a kiselőadás és a kötelelező óralátogatás alól mentesülnek, de örömmel vesszük, ha ők is jelen vannak.

Literatuur (algemeen)

 • Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata. Szerk.: Pusztai Gábor és Bozzay Réka. DE Néderlandisztika Tanszék. 2010.
 • Mária Ballendux-Bogyay: Magyar-holland találkozások. AduPrint, Budapest, 2001., pp. 42-52, 53-60, 68-72
 • Gera Judit: Kép és tükörkép, Fekete Sas, 2002, pp. 5-8, 11-29
 • Heckenast Gusztáv: Az Ausztriai Ház országai. Egy feudális birodalom természetrajza. In: História. 1985. www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5546777
 • Geert van Istendael: A belga labirintus, Gondolat, Budapest
 • J. A. Kossmann-Putto & E. H. Kossmann: Németalföld, SOE, Bp., vonatkozó részek
 • Geert Mak: Amszterdam. Egy város életrajza
 • Elvira Marinelli: A Habsburgok, Holnap Kiadó, 2007
 • Niederhauser Emil - Gonda Imre: A Habsburgok. Egy európai jelenség (1978-as kiadás vagy a későbbi): fejezet Mária Teréziáról és a fejezet II. Józsefről (1978-as kiadásban pp. 115-145)
 • Törő Krisztina: A zsidóság története Hollandiában, tanszéki jegyzet, 2003 (vonatkozó részek)

Aanbevolen literatuur:

 • Európa története, szerk.: Gunst Péter, Csokonai, Debrecen, 1993
 • Hollandia kultúrája a tizenhetedik században. In: Balogh Tamás: A holland látóhatár. Typotext. Budapest. 2009. 13-30.

Zoeken

Facebook