Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED-602/612
Titel vak: Vergelijkende kennis land en volk 1-2
Docent: Dr. Krisztina Noémi Törő
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: bijv. BA3, 1ste semester
Onderwijsvorm: werkcollege+zelfstandige literatuurstudie
Aantal lesuren per week: 2+1
Studiepunten: 5

Leerdoelen
De te ontwikkelen taalcompetenties: luisteren, spreken, lezen. De te ontwikkelen algemene competenties: mening geven – discussiëren, presenteren. Inhoudelijke leerdoelen: aanleren van omgaan met de verschillende definities van de 'cultuur', speciale culturele verschijnsels als cultuur herkennen; verkennen van de instituties en werking van de Belgische en Nederlandse staat, cultuur en maatschappij.

Beschrijving
In de eerste helft van het semester houden we ons bezig met de definities van cultuur en daarbinnen kleinkunst. In de tweede helft van de semester houden we ons bezig met de inrichting van de Belgische (accent op Vlaanderen) en Nederlandse staat, maatschappij en cultuur.

Evaluatie
Presentatie (een onderwerp)+toets (materiaal van de lessen)

Criteria voor een testimonium

Maximaal drie gemiste lessen, één presentatie, actieve participatie.

Literatuur (algemeen)

www. overheid.nl
www. belgie.be
Wordt tijdens het semester aangegeven.

 

Zoeken

Facebook