Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED 701
Titel vak: Vertaalpraktijk
Docent: Orsolya Varga
Voertaal: Hongaars
Opleidingsfase: BA2, 2de semester
Onderwijsvorm: werkcollege
Aantal lesuren per week: 3
Studiepunten: 5

Leerdoelen
Dit vak wil de studenten vertrouwd maken met de basisvaardigheden van het vertalen: kritisch omgaan met vertalende woordenboeken, het gebruik van eentalige verklarende woordenboeken en lexika. Er wordt een algemene inleiding tot de theorie van het vertalen gegeven. Het doel is het onderzoeken het functioneren van de taal tijdens het vertalen.

Beschrijving
Er wordt met verschillende soorten teksten gewerkt waaronder vooral non-fictie teksten, krantenartikels, essays, enz.
Door de vertaalde stukken wordt elke keer een bepaalde praktische vraag besproken waarbij de studenten kennismaken met de verschillende soorten vertaaltransformaties.

Evaluatie
De studenten krijgen cijfers voor elke opdracht

Criteria voor een testimonium
• maximaal 3 gemiste lessen
• spreekbeurten houden
• regelmatig en actief deelnemen aan de colleges
• vertaalopdrachten voor de deadline inleveren

Literatuur
Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. 1997, Budapest: Scholastica.
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. 2000, Budapest: Corvina.
Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája. 1983, Budapest: Tankönyvkiadó.

Zoeken

Facebook