Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: NED-711-712
Titel vak: Academisch taalgebruik 1-2
Docent: Esther Sibinga
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: BA3, 5de en 6de semester (alleen specialisatietraject)
Onderwijsvorm: Werkcolleges
Aantal lesuren per week: 3
Studiepunten: 5

Leerdoelen
Verdieping in de Nederlandse taal. Uitbreiding woordenschat, academisch taalgebruik. Het doel is om niveau B2 te behalen.

Beschrijving
Derdejaars studenten die dit vak kiezen krijgen les in academisch taalgebruik. Door een afwisseling van opdrachten zoals het lezen van teksten, gerichte spreekopdrachten, het bekijken van beeldmateriaal en het schrijven van formele teksten, krijgen de studenten zicht in het academisch taalgebruik. Ook zullen zij handvatten krijgen met betrekking tot het houden van hun eindpresentatie ten behoeve van hun scriptie.

Evaluatie
De studenten krijgen twee grote toetsen, punten voor het inleveren van huiswerk opdrachten en punten voor hun activiteiten tijdens de lessen.

Criteria voor een testimonium
• maximaal 3 gemiste lessen
• actieve participatie
• de uitvoering van alle opdrachten
• het maken van alle toetsen tijdens het semester

Literatuur (algemeen)
Nederlands voor gevorderde anderstaligen 1, Wijze woorden, Nederlands op niveau
Extra opdrachten die tijdens de lessen worden uitgedeeld.

Zoeken

Facebook