Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED-201/202
Titel vak: Taalverwerving 1-2
Docent: Esther Sibinga
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: BA2, 1ste en 2de semester
Onderwijsvorm: Werkcolleges
Aantal lesuren per week: 6
Studiepunten: 7

Leerdoelen
De studenten vertrouwd laten raken met de Nederlandse taal. Ze zullen alle vaardigheden daarbij actief in moeten zetten. Het doel is om een taalniveau B1 te behalen.

Beschrijving
Tweedejaars studenten gaan tijdens dit vak verder met het leren van de Nederlandse taal. De basis is in het eerste jaar gelegd, nu is het tijd voor verdieping. De docent is wederom een moedertaalspreker en gebruikt een vaste lesmethode en extra opdrachten, zoals krantenberichten, artikelen. Van de studenten wordt interactie verwacht en alle vaardigheden worden intensief gebruikt en getoetst.

Evaluatie
De studenten krijgen twee grote toetsen en kleine tussentijdse toetsen zoals vaste schrijfopdrachten, dictees en het houden van betogen en presentaties.

Criteria voor een testimonium
• maximaal 3 gemiste lessen
• actieve participatie
• de uitvoering van alle opdrachten
• het maken van alle toetsen tijdens het semester

Literatuur (algemeen)
Lesmethode: Taal Totaal tekstboek en werkboek. Nederlands in actie, Nederlands op niveau
Extra opdrachten die tijdens de lessen worden uitgedeeld.

Zoeken

Facebook