Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED11-502
Titel vak: Cultuur en media 2
Docent: Krisztina Noémi Törő
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: BA2 2de semester)
Onderwijsvorm: werkcollege/hoorcollege/zelfstandige literatuurstudie)
Aantal lesuren per week: 2
Studiepunten: 3

Leerdoelen
Communicatieve competenties (taalcompetentie en pragmatische competentie: herkennen van tekstsoorten; de kunst van de discussie), democratische competenties (overleggen, tolerantie, /zelf/vertegenwoordiging).

Beschrijving
In de colleges komen algemene en actuele maatschappelijke vraagstukken aan bod. Vooral verschillende (actuele) thema's rond de democratie worden van dichterbij bekeken (mensenrechten, burgerrechten, verzorginsstaat, parlementarisme, staatsvormen, globalisatie, multiculturalisme, enz.) in de context van de Lage landen. Op basis van Nederlandstalige media (documentaires, artikelen, elektronische publicaties, educatieve materiaal, enz.) gaan we deze onderwerpen bespreken. Hiernaast wordt regelmatig op taalgebuik gereflecteerd.

Evaluatie
Op basis van uitgwerkte thuistaken+toets (inhoudelijk en taal).

Criteria voor een testimonium
Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten.

Literatuur
Wordt tijdens de cursus aangegeven.Zoeken

Facebook