Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

BBN-NED11-751
MODERNE TAALBESCHOUWING
WERKCOLLEGE
Aantal lesuren per week: 2+1
Kredietpunten: 5
Opleidingsfase (semester): BA 3e semester (alleen specialisatietraject)
 
Omschrijving
Het doel van het college is een overzicht te geven van de manieren waarop naar taal gekeken kan worden. Wat voor soort perspectieven zijn er (van de leek tot de deskundige), waarop baseren deze zich, hoe zijn ze veranderd in de tijd en wat is hun geldigheid? Centraal staan de begrippen norm en verandering. Speciaal aandacht wordt besteed aan contemporaine taalverschijnselen die om de een of andere reden in het centrum van belangstelling staan, bijv. hun als onderwerpvorm, de gooise-r enz.
 
Thematiek:
Wordt nog later bekendgemaakt
Criteria voor een testimonium:
• maximaal 3 gemiste lessen per semester
• het schrijven van alle toetsen
Evaluatie: schriftelijk door middel van 2 à 3 over het semester verspreide toetsen. Spreekbeurt over een minionderzoek.
 
Literatuur:
• Hand-outs
• Artikelen uit de tijdschrift Onze Taal en Nederlandse Taalkunde
• Bennis, H., Cornips, L., & Oostendorp, M. van. (2004). Verandering en verloedering: normen en waarden in het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press/Salomé.
• Stroop, J. (2010). Hun hebben de taal verkwanseld : over Poldernederlands, “fout” Nederlands en ABN. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
• Horst, J. van der. (2008). Het einde van de standaardtaal: een wisseling van Europese taalcultuur. Amsterdam: Meulenhoff.
• Hoofdstukken uit:
• Horst, J. van der. (1995). Het gezegde & Co.: beschouwingen over taal en zo. Den Haag: Sdu Uitgevers.
• Horst, J. van der. (2010). Met het oog op morgen: opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal. Leuven: UPL in Context (Universitaire Pers Leuven).
• Nádasdy, Á. (2003). Ízlések és szabályok: írások nyelvről, nyelvészetről, 1990-2002. Budapest: Magvető.
• Nádasdy, Á. (2008). Prédikal és szónokol: újabb írások, beszélgetések a nyelvről, 2003-2007. Budapest: Magvető.
 

BBN-NED11-751

MODERNE TAALBESCHOUWING

 • Docent:Roland Nagy
 • Voertaal: Nederlands
 • Vorm: Werkcollege
 • Opleidingsfase: Ba2,  3e semester (alleen specialisatietraject)
 • Aantal lesuren per week: 2+1
 • Studiepunten:5

 

Omschrijving

Het doel van het college is een overzicht te geven van de manieren waarop naar taal gekeken kan worden. Wat voor soort perspectieven zijn er (van de leek tot de deskundige), waarop baseren deze zich, hoe zijn ze veranderd in de tijd en wat is hun geldigheid? Centraal staan de begrippen norm en verandering. Speciaal aandacht wordt besteed aan contemporaine taalverschijnselen die om de een of andere reden in het centrum van belangstelling staan, bijv. hun als onderwerpvorm, de gooise-r enz. 

 

Criteria voor een testimonium

 • maximaal 3 gemiste lessen per semester
 • het schrijven van alle toetsen

Evaluatie: schriftelijk door middel van 2 à 3 over het semester verspreide toetsen. Spreekbeurt over een minionderzoek.


Literatuur:

 • Hand-outs
 • Artikelen uit de tijdschrift Onze Taal en Nederlandse Taalkunde
 • Bennis, H., Cornips, L., & Oostendorp, M. van. (2004). Verandering en verloedering: normen en waarden in het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press/Salomé.
 • Stroop, J. (2010). Hun hebben de taal verkwanseld : over Poldernederlands, “fout” Nederlands en ABN. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.• Horst, J. van der. (2008). Het einde van de standaardtaal: een wisseling van Europese taalcultuur. Amsterdam: Meulenhoff.

   Hoofdstukken uit:

 • Horst, J. van der. (1995). Het gezegde & Co.: beschouwingen over taal en zo. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Horst, J. van der. (2010). Met het oog op morgen: opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal. Leuven: UPL in Context (Universitaire Pers Leuven).
 • Nádasdy, Á. (2003). Ízlések és szabályok: írások nyelvről, nyelvészetről, 1990-2002. Budapest: Magvető.
 • Nádasdy, Á. (2008). Prédikal és szónokol: újabb írások, beszélgetések a nyelvről, 2003-2007. Budapest: Magvető.

Zoeken

Facebook