Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

multatuli_affiche_550_x_778

Verslag over de eerste Multatuli-lezing

 

In de twee weken vóór de Multatuli-lezing gegeven door Judit Gera hebben affiches de prikborden, wanden en deuren van de verschillende vakgroepen overspoeld met het gezicht van de grote schrijver en daarnaast diverse citaten uit zijn onvergetelijke roman, de Max Havelaar in Hongaarse vertaling. We hebben besloten om de lezing in het Hongaars te houden zodat niet-neerlandici het ook kunnen bijwonen.

 

Het publiek bestond desondanks grotendeels uit studenten en docenten Nederlands maar niet alleen van die van de ELTE maar ook van de Károli Gáspár en Debrecen Universiteiten waar Nederlands ook een levend vak is. De vice-rector van de universiteit was eveneens aanwezig, net zoals een letterkundige van de Vakgroep Duitse Letterkunde.

 

De lezing werd door onze collega, Dr. Orsolya Réthelyi ingeleid. Ze vertelde onder andere dat de vakgroep van plan was een serie Multatuli-lezingen op te starten, elk jaar in het voorjaar. De lezingen zullen telkens in het Hongaars gegeven worden en een aspect van de Nederlandse cultuur toelichten. De bedoeling is dat we het vak Nederlands ook voor andere studenten en collega's toegankelijk maken die aan de hand van de lezingen eventueel aansluiting zouden kunnen vinden bij hun eigen vak.. Op die manier hopen we nieuwe samenwerkingsverbanden te leggen.

 

De eerste Multatuli-lezing begeleid door een power-point presentatie besprak de levensloop van Multatuli, de toenmalige receptie van de Max Havelaar in Nederland en formuleerde enkele nieuwe vraagstellingen. Onder andere: hoe leest men deze roman in een postkoloniale context? Zijn er alleen maar tegenstellingen tussen Droogstoppel en Havelaar of misschien ook overeenkomsten? Hoe verklaart men die overeenkomsten? Wat is de positie van vrouwen in de roman? Mogen we bij de analyse van de Max Havelaar de schrijver buiten beschouwing laten? Wat is de impact van Edward Saids boek Orientalism op het lezen van Nederlandse koloniale literatuur?

 

Na afloop werden er boeiende vragen gesteld zoals: hoe staat het met de betrokkenheid van de literatuur zelf en die van de literatuurkritiek? Wanneer is het Nederlandse kolonialisme in Nederlands Oost-Indië precies begonnen? Hoe gaat men om met klassieke literaire werken?

 

Een buffet met Nederlandse kaas en Hongaarse rode wijn vervolmaakte de gezelligheid van de middag.

 

Zoeken

Facebook