ELTE Néderlandisztika Tanszék

Hírek

Hibrid oktatás a 2020/21-es őszi félévben

Online onderwijs vraag

A 2020/21-es őszi félévre az ELTE ún. hibrid oktatást rendelt el, ami alapvetően a jelenléti és a távolléti oktatás együttes alkalmazását jelenti. Azok kis létszámú kurzusuk, amelyeknél megoldható a megfelelő távolságtartás, a hagyományos módon meg lesznek tartva. Ahol ez nem kivitelezhető a járványügyi előírásoknak megfelelően, ott távolléti oktatásra kell számítani.

A rendelkezések következtében még számos kérdés és bizonytalanság van a jövő félévi órarenddel kapcsolatban. A Tanszék az Intézettel karöltve jelenleg is dolgozik rajta, hogy mihamarabb egyértelmű képet kaphassunk és adhassunk a jövő félév pontos menetéről.

Köszönettel:
az ELTE Néderlandisztika Tanszék oktatói csapata

Bővebben

Záróvizsga időpontok

Ba, Ma típusú záróvizsga időpontok (2019-2020 tavasz)

Írásbeli: 2020. május 20., 10:00

Ma szóbeli záróvizsga (védés)

2020. június 4. 10.00 (MSTeams),

Ba szóbeli záróvizsga (védés)

2020. június 18., 9:00 (MSTeams)

2020. június 19., 9:00 (MSTeams)

 

 

Bővebben

'Het is een les' by NedeROK - Dal a szokatlan tanév lezárására

Ez a dal Guus Meeuwis Het is een nacht című ismert slágerének feldolgozása.

Az Online óra c. dal a 2019/20-as tanév lezárására született. Hálás köszönet az ELTE Néderlandisztika Tanszék minden tanárának és diákjának odaadó munkájukért és a sok-sok befektetett energiáért!

Szöveg, zene és ének: NedeROK

Bővebben

BBN-NED15-311
MODERNE NEDERLANDSE GRAMMATICA EN KLANKLEER

HOORCOLLEGE
Aantal lesuren per week: 3
Kredietpunten: 2
Opleidingsfase (semester): BA 3e semester

Omschrijving
Het doel van het werkcollege is om de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste fonologische regels van Nederlands en de grammaticale eigenschappen en het gebruik van het Nederlandse werkwoord, en daardoor een bewuste, correcte taalgebruik te bevorderen.

Thematiek:
Les 1.    Inleiding
Les 2.    De klanken en fonologische regels van het Nederlands
Les 3.    De grammatica als taalkundige discipline. Onderdelen van de grammatica.
Les 4.    Soorten werkwoorden: zelfstandige, koppel- en hulpwerkwoorden.
Les 5.    Hulpwerkwoorden van tijd, van aspect, van de lijdende vorm, van de modaliteit, van de causaliteit en ter omschrijving van het gezegde.
Les 6.    Infinitiefconstructies na hulpwerkwoorden en andere hulpwerkwoordachtige werkwoorden met of zonder te voor de infinitief.
Les 7.    Temporele en modale betekenissen van de zou-tijden. Scheidbaar en onscheidbaar samengestelde werkwoorden.
Les 8.    Transitieve (overgankelijke) en intransitieve (onovergankelijke) werkwoorden. Wederkerende werkwoorden. Onpersoonlijke werkwoorden. Onvervoegde werkwoorden.
Les 9.    Finiete en infiniete (nominale) vormen van het werkwoord. Vorming en gebruik van de nominale vormen.
Les 10.    De lijdende vorm. (Zinnen met er. Zinnen met hulpwerkwoorden.)
Les 11.    De wijzen. Andere (grammatische en lexicale) uitdrukkingsmogelijkheden voor de inhoud van de imperatief en de conjunctief. Stilis¬tische varianten.
Les 12.    Het presens. (Spelling, onregelmatigheden in de vervoeging, de dubbele vormen, de inversie.)
Les 13.    Verschillen tussen het gebruik van het perfectum, het imperfectum en het plusquamperfectum. De keuze van het hulpwerkwoord van tijd in de voltooide tijden.

Criteria voor een testimonium zijn:
•    maximaal 3 gemiste lessen per semester
•    het schrijven van alle toetsen

Evaluatie: schriftelijk door middel van 3-4 over het semester verspreide toetsen

Literatuur:
•    Hand-outs

•    A.M.Fontein-A. Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen. Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht 1985.
•    Albertné Balázsi, J. et al. (1997) Kis holland nyelvtan. Károli Gáspár Református Egyetem
•    Toorn, M.C. van den (1981) Nederlandse Grammatica. Wolters-Noordhoff
•    Smedts, W. en W. van Belle (1993) Taalboek Nederlands. DNB/Pleckmans
•    Toorn, M.C. van den (1992) Nederlandse taalkunde. 8ste dr. Het Spectrum/Aula

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Vesztergom Janina

Vesztergom Janina

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant Lecturer
Gera Judit

Gera Judit

Professzor / Professor / Professor
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Tudományos munkatárs / Wetenschappelijke medewerker / Assistant research fellow
Hester Brugman

Hester Brugman

Gyakornok és diákasszisztens / Stagiair en studentassistent / Teaching- and student assisant